Hur räknar man fram avgift till förskolan ?

Beräkna avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Förskola:  1 år - 5 år

Maxtaxa 

Inkomsttaket är 46 080 kronor per månad 2018.

 

Barn 1

Hushållsinkomst(kr)
avgift:
0   kr

 

Barn 2

Hushållsinkomst(kr)
avgift:
0   kr

 

barn 3

Hushållsinkomst(kr)
avgift:
0   kr

 

 

läsa mer:

Hur räknar man fram avgift till fritids ?

Beräkna avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Fritids:  6 år - 12 år

Maxtaxa 

Inkomsttaket är 46 080 kronor per månad 2018.

 

Barn 1

Hushållsinkomst(kr)
avgift:
0   kr

 

Barn 2

familje Inkomst(kr)
avgift:
0   kr

 

Barn 3

Hushållsinkomst(kr)
avgift:
0   kr

 

 

läsa mer: