住房通风系统类型

Typ av ventilationssystem:

Det finns olika typer av ventilationssystem:

  • Självdrag (S)
  • Mekanisk frånluft (F)
  • Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)
  • Mekanisk från- och tilluft (FT)
  • Mekanisk från- och tilluft med (FTX)
  • värmeåtervinning


S-ventilation
Självdragsventilation bygger på skillnaden mellan temperaturen ute och inne. Under året är det oftast varmare inomhus än utomhus och varm luft stiger uppåt genom frånluftskanalerna och ut till det fria. Det skapas då ett undertryck i huset som gör att ersättningsluften sugs in genom öppningar i byggnadsskalet, t ex springventiler i fönstren. Kontentan av detta blir att det blir bäst ventilation på vintern när det är kallt ute och sämst på sommaren. När det är varmare ute än inne blir det ingen ventilation alls. För att luften som kommer in i huset ska bli filtrerad, bör de tilluftsventiler som sitter i ytterväggarna vara moderna, försedda med filter som filtrerar bort de värsta föroreningarna. Fördelarna med systemet är att det är relativt underhållsfritt och billigt att installera.

F-ventilation
Man eftersträvar idag mer kontrollerad ventilation och den enklaste formen är ett mekaniskt frånluftssystem, som är populär eftersom den är billig och enkel att installera. Man har då anslutit utsugspunkterna i kök, badrum, wc, klädkammare etc. till en fläkt via ett gemensamt kanalsystem. Friskluften kommer in ungefär på samma sätt som i system S och man kan tänka på att i ytterväggarna installera tillutftsdon med filter för att rena tilluften. Önskvärt är att sätta en frånluftventil i varje sovrum samt i vardagsrum, men i allmänhet blir det endast i våtutrymmena och kök via en spiskåpa. Luftflödet finns reglerat i NR men det skall minst vara 0,35 l/s m2.

FX-ventilation
FX-ventilation fungerar som F-ventilation, men med tillägget att värmen i frånluften återvinns med hjälp av en värmepump/värmeväxlare. En sådan värmeåtervinning kan spara upp till 50 % av energin för uppvärmning av huset.  

FTX-ventilation
Målsättningen idag är att bygga täta hus. Om inneklimatet då inte ska bli outhärdligt måste huset förses med kontrollerad ventilation, ett sk mekaniskt till- och frånluftssystem, FT. Eftersom det samtidigt finns ett krav på att huset skall vara energisnålt, sätts en växlare in för värmeåtervinning, system FTX. Ca 60% av värmeinnehållet i frånluften kan återvinnas i växlaren och idag är det systemet det vanligaste i nyproduktion. Nackdelen med detta system är naturligtvis att det kräver ett större underhåll än de andra systemen. Exempelvis måste filtren kontrolleras och rengöras alternativt bytas ett par ggr om året. Dessutom kan det vara en viss risk för buller om aggregatet inte underhålles eller inte har monterats på rätt sätt.


Välja system
Sedan den 1 oktober 2006 är EU:s energidirektiv lag i Sverige. Det betyder att alla hus ska energideklareras. Enligt VVS-konsult Björn Lovén blir detta ett gigantiskt arbete som ska vara avslutat 2009. En energideklaration är ett dokument som ska visa bl a hur mycket energi ett hus förbrukar per m2 jämfört med liknande hus samt nyproduktion. Dokumentet varar i 10 år och ska finnas med i handlingarna vid t ex en försäljning.

– Valet av ventilationssystem när du bygger nytt är därför ganska självklart, säger Björn Lovén. 

– Ur energisynpunkt kommer i framtiden stor möda att läggas ner på att få husen absolut täta och energisnåla vilket kommer att kräva ett mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeväxlare, ett FTX-system.

 
 
瑞典朋友圈
公开小组 · 6000+ 成员
加入小组
是不是一不留神发现自己变成了老外,孤独的时候就来这边晃一晃,如果觉得瑞典语很难学,就到这里吐吐槽。有什么难解的问题在这里问一问。有什么好玩的或有用的信息分享一下。Knowledge is power !
 


微信号: pyqsweden01
PYQ

相关文章