1. lagar till, tillagar, cook
  2. rättar till, tillrättar, put things right 
  3. hittar på, påhittade, fictictious 虚拟 编造
  4. lämpar till, tillämpa, adaptera, conform to, lämplig 
  5. rustar upp, upprustar, upgrade 翻修 翻新
  6. växer till, tillväxer, uppgå till, amount to, rise to 

 

 

如果您有进一步的问题,请在下面留言或发电子邮件(该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。)给我们。

欢迎关注我们的微信公众号: swedenpyq